Σύλλογοι

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ ‘’ Η ΕΛΠΙΔΑ’’

  • Περιοχή: ΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
  • Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ , 69200 Τηλέφωνο : 2534350017 , fax 2534350017 E-mail: aimodiasmou@gmail.com
  • ..

 

Διοικητικό Συμβούλιο:

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΣΑΧΟΥΛΊΔΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ,

ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ  ΛΑΣ ΝΑΖΜΉ,

ΤΑΜΊΑΣ ΜΩΡΑΪ́ΤΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΚΙΟΣΣΈΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ ,

ΜΈΛΟΣ ΠΟΥΡΝΆΡΑΣ ΣΤΆΥΡΟΣ ,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌ ΜΈΛΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΌΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ