ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αθήνα, 01/09/2014
Αρ. Πρωτ.: 3223

ΠΡΟΣ: Προέδρους και μέλη Δ.Σ. των Σ.Ε.Α Μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Α

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αξιότιμε Πρόεδρε/Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ.,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α.) σας προσκαλεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας μας την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου “Pantelidis  Hotel” στην Πτολεμαϊδα του Ν. Κοζάνης.

Επειδή παρατηρούμε ότι την πρώτη φορά δεν έχουμε την απαιτούμενη συμμετοχή βάση του άρθρου 9/παρ. 1, υπ. παρ. β, προτείνουμε ως οριστική ημερομηνία την 5η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Κυριακή, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με την εξής θεματολογία, όπως ορίζει το άρθρο 10/παρ. 3,

α) Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. από 1/5/2013-30/4/2014.
β) Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. της περιόδου από 01/5/2013 – 30/04/2014 και Έγκριση του προϋπολογισμού περιόδου από 01/05/2014 έως 30/04/2015.
γ) Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Προτάσεις του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για έγκριση από την Γενική Συνέλευση άρθρο 22/παρ. 1, 2, 3 & 4.

 1. Ενημέρωση – Απόφαση του τέλους εγγραφής στην Π.Ο.Σ.Ε.Α. και της υποχρεωτικής ετήσιας συνδρομής των μελών.
 2. Αξιολόγηση – Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
 3. Φορολογική – Λογιστική παρακολούθηση των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (η παρουσίαση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας που αφορά την σύννομη και απόλυτα διαφανή λειτουργία όλων των Συλλόγων Μελών μας, βάση των εκάστοτε φορολογικών νομοθετικών διατάξεων που θεσπίζονται.
 4. Έγκριση των Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την περίοδο από 06/10/2014 έως 10/11/2015.
 5. Πρόταση του Δ.Σ. για διαγραφή Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία.
 6. Προτάσεις Μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
 7. Προτάσεις Αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης.
 8. Έγκριση ποσού για Νομική κάλυψη μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. έναντι Δικαστικών Αρχών.
 9. Ενημέρωση από την Διοικούσα Επιτροπή της Π.Ε.Ν.Ε.Α. για διάφορα θέματα.

Υπενθυμίζουμε πως κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα να στείλει αριθμό αντιπροσώπων για την Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 που προσδιορίζεται από το Άρθρο 8 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την προσφορά Αίματος του Συλλόγου την τελευταία τριετία, που ορίζεται:

α) Μέχρι 1000 μονάδες αίματος εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους,
β) Από 1001 έως 2000 μονάδες εκλέγει τρεις (3) τακτικούς και τρεις (3) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους και
γ) Από 2001 μονάδες και άνω, εκλέγει τέσσερις (4) τακτικούς και τέσσερις (4) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους.

Η προσφορά Αίματος αποδεικνύεται με βεβαίωση από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου που συνεργάζεστε και που θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, υπογραφή και σφραγίδα του Διευθυντή της Υπηρεσίας.

Για να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση κάθε Μέλος – Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει και να υποβάλλει στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το επίσημο Πρακτικό ή απόσπασμα απόφασης για την εκλογή των αντιπροσώπων μαζί με την βεβαίωση της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, όπως ορίζει το Άρθρο 8/παρ. 3.

Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων – Φορέων Μελών θα πρέπει να είναι Εθελοντές Αιμοδότες, είτε ενεργοί είτε ανενεργοί  για λόγους υγείας (μέχρι 65 ετών). Η ιδιότητα αυτή θα αποδεικνύεται είτε με την επίδειξη της κάρτας του Εθελοντή Αιμοδότη είτε με βεβαίωση από το νοσοκομείο που διενεργεί την αιμοληψία (Άρθρο 8, παρ. 6).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Αξιότιμοι συνεργάτες και φίλοι,

Το Δ.Σ της ΠΟΣΕΑ οφείλει να σας ενημερώσει και να σας επισημάνει διάφορα θέματα που προκύπτουν από αρκετούς συλλόγους μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και δυσχεραίνουν τη λειτουργία της Ομοσπονδίας μας.

α) Αρκετά μέλη της Ομοσπονδίας δεν τηρούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (συνδρομές) προς την Ομοσπονδία μας και παρατηρείται παρ’ όλες τις οχλήσεις μας να μην φροντίζουν γι’ αυτές.
β) Ορισμένα μέλη της Ομοσπονδίας (ευτυχώς ελάχιστα) συνεχίζουν να μην έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση ή ακόμα και fax προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε.

Αξιότιμοι κυρίες & κύριοι,

η Γενική μας Συνέλευση δεν θα πρέπει πλέον να αποφασίζει με συναίσθημα για τις όποιες αποφάσεις μας, που και αυτό δεν είναι κακό, αλλά κυρίως εξετάζοντας τα πράγματα ψύχραιμα, διότι εάν δεν είμαστε όλοι συνεπής και δεν στηρίζουμε την Ομοσπονδία μας με κάθε τρόπο, δυστυχώς θα πάψει να υπάρχει.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. διαπιστώθηκαν τα εξής:

 1. Βεβαιώσεις προσφοράς αίματος για το έτος 2013 έχουν στείλει 30 Σύλλογοι.
 2. Ταμειακώς εντάξει για το 2013 είναι οι 61 Σύλλογοι Μέλη και οι 24 Σύλλογοι έχουν οφειλές και προηγούμενων ετών.
 3. Ταμειακώς εντάξει για το 2014 είναι 35 Σύλλογοι Μέλη.
 4. Συνολικές οφειλές Μελών για το 2013 και το 2014 είναι 11.200 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε η Ομοσπονδία δυστυχώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της για πολύ καιρό ακόμα. Είμαστε υποχρεωμένοι στην Γενική μας Συνέλευση να δημοσιοποιήσουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν τους Συλλόγους αυτούς προκειμένου να γνωρίζουν όλα τα μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και να αποφασίσουν ανάλογα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. αναγνωρίζει και εκτιμά τον κάθε Σύλλογο που αναλαμβάνει την διοργάνωση μιας θεσμικής εκδήλωσης της Π.Ο.Σ.Ε.Α. έτσι και φέτος οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον διοργανωτή Σύλλογο της 27ης Αμφικτιονίας μας που είναι ο ΣΕΑ & ΔΟΣ Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής».

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Τσαουσίδη πως ακόμα δεν έχετε δηλώσει τις απαραίτητες συμμετοχές μιας έστω μικρής αντιπροσωπείας από τον Σύλλογό σας. Παρακαλούμε να το κάνετε σύντομα διότι ο Διοργανωτής Σύλλογος θα μας παρέχει άριστη φιλοξενία και διοργάνωση με πολύ ελάχιστο κόστος συμμετοχής που είναι 80,00 ευρώ ανά αντιπρόσωπο. Επίσης πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία της Γενικής μας Συνέλευσης και την προσφορά του αποχαιρετιστήριου γεύματος.

Όσον αφορά την συμμετοχή των Μελών μας στην Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία μας είναι ελάχιστη και αυτό μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Η Ομοσπονδία προχώρησε για ακόμη μία χρονιά στην έκδοση λαχειοφόρου αγοράς αξίας 1,00 ευρώ ανά λαχνό και με πολλά πλούσια δώρα. Δυστυχώς για ακόμη μία φορά διαπιστώνουμε από πολλούς την πλήρη αδιαφορία και για το δικό τους όφελος αφού όλοι δηλώνουν οικονομική αδυναμία λόγω της οικονομικής περιόδου που περνάει η χώρα μας αλλά και με αυτό τον τρόπο δεν στηρίζουν ούτε τα λειτουργικά έξοδα της Ομοσπονδίας μας αγοράζοντας έστω 100 λαχνούς το κάθε Διοικητικό Συμβούλιο των Μελών μας. Ελπίζουμε έστω και τώρα να σκεφτείτε σωστά και να συμμετέχετε σε όλα τα ανωτέρω. Στις σημερινές συνθήκες έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον και πολύ περισσότερο να στηρίζουμε την Ομοσπονδία μας.

Καλή αντάμωση,
Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

            Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γενική Γραμματέας

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας                                              Αθηνά Κων. Εξάρχου

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Αλεβίζου Ελένη

Κοινοποίηση
Scroll to Top