ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΕΑ

Αθήνα, 21-10-2014
Αρ. Πρωτ.:  3460

Προς: Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α

Αξιότιμε(η) κύριε(α) Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής,

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής στην οδό Ζαχάρωφ 3 στους Αμπελόκηπους (τέρμα Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η είσοδος βρίσκεται από την οδό Ζαχάρωφ 3, σας επισυνάπτουμε χάρτη προς διευκόλυνσή σας), θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα.

  1. Συγκρότηση επιτροπής.
  2. Αρμοδιότητες.
  3. Κανονισμός Λειτουργίας.
  4. Αιτήσεις – Προτάσεις.

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

Επίσης σας στέλνουμε συνημμένη κατάσταση με τα στοιχεία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μόνο για δική σας χρήση.

Σας ευχαριστούμε για την μέχρι σήμερα συμβολή σας στις δράσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος                                                                                        Η Γενική Γραμματέας
Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας                                                                 Αθηνά Κων. Εξάρχου

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Ελένη Αλεβίζου

Κοινοποίηση
Scroll to Top