Νέα & Εκδηλώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  • Aναρτήθηκε στις 6.11.2017ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 29ηςΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά την τελευταία συνεδρίασή του στις 02
Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε να ζητήσει από τους συλλόγους-μέλη της να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για τη διοργάνωση της 29
ης
Αμφικτιονίας που θα πραγματοποιηθεί το 2018.
Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017.
Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α