Έναρξη Εργασιών 32ης Αμφικτιονίας Συλλόγων & Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Με αγιασμό και κήρυξη Εργασιών από τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) κ. Παναγιώτη Κατσίβελα ξεκίνησαν οι εργασίες της 32ης Αμφικτιονίας Συλλόγων και Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας, στο Corfu Holiday Palace, της κοσμοπολίτικης Κέρκυρας.

Η Αμφικτιονία είναι ένα Συνέδριο που οι Εθελοντές Αιμοδότες της Π.Ο.Σ.Ε.Α. έχουν αναβιώσει ως Θεσμό, μια προσπάθεια να έρθουν οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών και Φορείς κοντά να ανταλλάξουν απόψεις, να ενημερώνονται από διακεκριμένους εισηγητές για διάφορα θέματα που αφορούν την Κοινωνία και τον Άνθρωπο και φυσικά νέες τεχνικές προσέλκυσης ώστε να αυξηθεί το Εθελοντικά προσφερόμενο Αίμα.

#ΠΟΣΕΑ

#posea

#ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

#blood_donation

#ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ

#amfiktionia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση
Scroll to Top