ΨΗΦΙΣΜΑ – 32η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

                                                          ΨΗΦΙΣΜΑ

                 32η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

                      ΚΕΡΚΥΡΑ – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έως 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Το σώμα των συνέδρων της 32ης Αμφικτιονίας, η οποία έλαβε χώρα στην Κέρκυρα, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2022, ενέκρινε ψήφισμα που έχει ως ακολούθως.

Κεντρικά θέματα συζήτησης  και σχολιασμού ήταν :

 • η Επαγρύπνηση για τον Αιμοδότη
 • η αντιμετώπιση ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων κατά και μετά την αιμοληψία
 • στρατηγικές προσέλκυσης και διατήρησης αιμοδοτών ολικού αίματος
 • στρατηγικές προσέλκυσης και διατήρησης αιμοδοτών αφαίρεσης
 • η Θαλασσαιμία σήμερα στη χώρα μας
 • οι προσδοκίες των Θαλασσαιμικών από τις νέες θεραπείες και τακτικές μεταγγίσεις αίματος
 • η διαχείριση αίματος κατά τους μήνες αυξημένης επισκεψιμότητας τουριστών
 • πρότυπα και απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας
 • κατευθυντήριες οδηγίες ορθής πρακτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης
 • ηλεκτρονικά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων
 • διαδικασίες ελέγχου του αίματος και παραγωγής συστατικών αίματος
 • η Εθελοντική Αιμοδοσία σήμερα το παρόν και το μέλλον
 • η διοργάνωση τακτικών εξορμήσεων Εθελοντικής Αιμοδοσίας κατά τους θερινούς μήνες
 • παραδοσιακά και νέα μέσα επικοινωνίας : πως μπορούν να συμβάλουν στη διάχυση του μηνύματος της Εθελοντικής Αιμοδοσίας
 • η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών
 • η συνεργασία των Εθελοντικών Οργανώσεων της χώρας μας για την ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας : Το παράδειγμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
 • στρατηγική προώθησης του πενταψήφιου αριθμού 19823 για την οικονομική ενίσχυση των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Σχετικά με τις ανάγκες  της  χώρας  μας  για την πραγματοποίηση  μεταγγίσεων αίματος και των συστατικών  του (ερυθρά αιμοσφαίρια, πλάσμα και αιμοπετάλια), επισημάνθηκε  η σπουδαιότητα της συστηματικής και αδιάκοπης  διασφάλισης  των απαραίτητων ποσοτήτων των συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των μεταγγισοεξαρτώμενων ατόμων  με μεσογειακή  αναιμία.

Η  μείωση συλλογής αίματος κατά την περίοδο των θερινών μηνών  και τα κλινικά και ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από τις αναβολές και τις  καθυστερήσεις  μεταγγίσεων αίματος ως συνέπεια  της στρατηγικής  επιλεκτικής χρήσης του αίματος  για  τα επείγοντα  περιστατικά και  τις ομάδες ασθενών με αιματολογικά-ογκολογικά  νοσήματα, ανέδειξαν  την σπουδαιότητα της συμβολής της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και των Συλλόγων-Μελών της όχι μόνο στην συνέχιση αλλά και στην  ενδυνάμωση της αιμοδοτικής προσπάθειας  παρά τις υπάρχουσες  δυσκολίες.

Στο πλαίσιο αυτό  τονίστηκε  και η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού της ΠΟΣΕΑ για την διασφάλιση  της επάρκειας ασφαλούς αίματος στη χώρα μας, με δράσεις οι οποίες αναφέρονται στην ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και των ειδικών στόχων (π.χ. νέοι, αστικός και νησιωτικός πληθυσμός).

Συζητήθηκε εκτεταμένα η εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων «κοινωνικού μάρκετιγκ» για την προσέλκυση και διατήρηση αιμοδοτών τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και σε «πληθυσμούς στόχους» π.χ. νέους, γυναίκες, αγροτικές και νησιωτικές περιοχές κ.λ.π.

Οι βασικοί άξονες ενημέρωσης αναφέρονται στα σχολεία, το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε συνεργασία με το εθνικό κέντρο αιμοδοσίας, τις υπηρεσίες αιμοδοσίας, την τοπική αυτοδιοίκηση, την εκκλησία και τα ΜΜΕ.

Επίσης, τονίστηκε ότι οι αλλαγές που επέφερε η παγκόσμια πανδημία στην πραγματοποίηση των εθελοντικών αιμοδοσιών σε εξωτερικούς χώρους, είχε ως απόρροια την ενίσχυση της συνεργασίας των συλλόγων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Δεδομένου αυτού καθώς και της ήδη υπάρχουσας μακροχρόνιας συνεργασίας με την Ομοσπονδία και τους Δήμους, παρουσιάστηκε  εκ νέου η διαδικτυακή πλατφόρμα ΠΟΣΕΑ-ΟΤΑ, έργο το οποίο φιλοδοξεί να αναπτύξει μια σειρά κοινωνικών δράσεων και πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ’ επέκταση των τοπικών κοινωνιών αναφορικά με τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Α., παρά το τεράστιο έργο που επιτελεί μέσω των δεκάδων συλλόγων-μελών της σε όλη τη χώρα, δεν λαμβάνει καμία κρατική επιχορήγηση, όπως ισχύει σε όλες τις υπόλοιπες σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην προσπάθεια της για ανεύρεση πόρων με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και την ενδυνάμωση των συλλόγων-μελών της, η Ομοσπονδία έχει θέσει σε λειτουργία από το Μάιο του 2022, τον πενταψήφιο αριθμό 19823, όπου κάθε ευαισθητοποιημένος Έλληνας πολίτης μπορεί να συμβάλλει ενεργά στην όποια προσπάθεια της.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο έργο της Ομοσπονδίας και στις συνεχείς δράσεις της για την ευαισθητοποίηση κι ενημέρωση των πολιτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδότη, Λαμπαδηδρομία, Αμφικτιονία, εκπαιδευτικό υλικό).

Μια από τις βασικές αλλαγές που έχουν προκύψει στην καθημερινότητά μας είναι η αυξημένη χρήση του διαδικτύου (social media) τόσο για την ανάδειξη του έργου που επιτελούν οι Σύλλογοι-Μέλη της ΠΟΣΕΑ, όσο και για τις μεταξύ μας επικοινωνίες. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία τηλεοπτικού σποτ με στοχευμένα μηνύματα προς τον πληθυσμό με σκοπό να αξιοποιηθούν από τα μέσα δικτύωσης και τα ΜΜΕ.

Αποφασίσαμε την αύξηση των Εθελοντικών Αιμοδοσιών σε όλη τη χώρα με έγκαιρο προγραμματισμό και τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα καθώς και τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο – Αύγουστο), κάθε έτους.

Κάτι ανάλογο με την σημαντική προσπάθεια και συνεργασία με το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ του Ομίλου ΣΚΑΙ.

Απαιτούμε την επιστροφή του προσωπικού των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας που μετακινήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες των κλινικών covid ώστε να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και σε προγράμματα προσέλκυσης νέων Εθελοντών Αιμοδοτών και στην ενίσχυση των εξωτερικών αιμοληψιών που προγραμματίζουν οι Σύλλογοι και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).

Ανάπτυξη πρόσθετων σταθερών και κινητών χώρων αιμοληψίας.

Θα πρέπει να υπάρξει στοχευμένη καμπάνια για την αιμοδοσία αντίστοιχη αυτών που έγιναν για το κάπνισμα, το Μένουμε Σπίτι κ.τ.λ.

Προτάθηκε η ενίσχυση της προσφοράς αίματος από συνειδητοποιημένους εθελοντές αιμοδότες για μεγαλύτερη ασφάλεια καθώς και η προτεραιοποίηση για 120.000 μονάδες αίματος από αυτές που συλλέγονται προς κάλυψη των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία στη χώρα μας.

Μέχρι και σήμερα, δυστυχώς, δεν έχουν ικανοποιηθεί τα διαχρονικά αιτήματα της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και των Συλλόγων-Μελών της, τα οποία αφορούν την εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών και την εξασφάλιση πόρων προς όφελος της εθελοντικής προσφοράς αίματος στη χώρα μας.

Συμπερασματικά και λαμβάνοντας υπόψη το σπουδαίο έργο που επιτελούν οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας στην κοινωνία, πιστεύουμε ομόφωνα στη συνέχιση της ανιδιοτελούς προσφοράς μας, με αμείωτο το ενδιαφέρον και βασική αρχή μας την ενότητα.

Κοινοποίηση
Scroll to Top