ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ – Ψήφισμα 28ης Αμφικτιονίας Εθελοντών Αιμοδοτών

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 28ης ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ KAI
ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εμείς, οι σύνεδροι που συμμετείχαμε στην 28η Αμφικτιονία των Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών που πραγματοποιήθηκε στην Λαμία από τις 25 έως τις 26 του 2015, εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα.

Κύριος στόχος μας παραμένει η αυτάρκεια της χώρας μας σε Αίμα, το οποίο θα προσφέρεται από τακτικούς μη Αμειβόμενους Εθελοντές Αιμοδότες, ώστε να διασφαλίσουμε τη μέγιστη ασφάλεια του αίματος. Εξίσου σημαντική είναι η βέλτιστη διαχείριση του διαθέσιμου αίματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση των μεταγγιζόμενων ασθενών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην κάλυψη των αναγκών των Θαλασσαιμικών.

Θεωρούμε αναγκαίο να δημιουργηθεί Οργανισμός στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ώστε να στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες που θα του επιτρέψουν να διαδραματίσει τον Εθνικό του ρόλο όπως ορίζεται από τον Ιδρυτικό του Νόμο 3402/2005. Είναι απαραίτητο επίσης να εφαρμοστεί άμεσα το Ηλεκτρονικό Μητρώο των Εθελοντών Αιμοδοτών.

Πιστεύουμε ότι η σωστή ενημέρωση αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας των προγραμμάτων προσέλκυσης και διατήρησης των εθελοντών αιμοδοτών. Η ενημέρωση πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να υπάρχει συνέχεια και τα αποτελέσματα να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αποτυπώνεται η αποτελεσματικότητά της και να γίνονται τροποποιήσεις όταν αυτές απαιτούνται.

Είναι απαραίτητο να καταγραφούν όλοι οι Φορείς που δραστηριοποιούνται στην Εθελοντική Αιμοδοσία και να συντονιστεί η δράση τους και η προσφορά τους. Θα πρέπει να επιδιώξουμε την στενότερη συνεργασία μεταξύ τους. Επίσης να γίνονται κεντρικές προγραμματισμένες αιμοληψίες με ευθύνη των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας ώστε να γίνεται η απαραίτητη οικονομία πόρων και προσωπικού.

Το δημογραφικό πρόβλημα έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Η συνεχώς αυξανόμενη υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού έχει επιπτώσεις και στην εθελοντική αιμοδοσία. Καλούμε την πολιτεία να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το δημογραφικό καθιερώνοντας μια εθνική δημογραφική πολιτική ολοκληρωμένη και αποτελεσματική.

Προτείνουμε την άμεση συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, την Αιματολογική Εταιρεία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών καθώς και τις Οργανώσεις των Πολυμεταγγιζόμενων Ασθενών π.χ. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας προκειμένου να δημιουργηθεί Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Στόχος μας για την επόμενη περίοδο είναι:

Η οργανωμένη ενημέρωση της Ελληνικής κοινωνίας για την αναγκαιότητα της Δωρεάς Οργάνων και Μυελού των Οστών καθώς και η συνεργασία μας με τις Δημόσιες Τράπεζες φύλαξής τους.

Η βελτιστοποίηση της συνεργασίας της Ομοσπονδίας μας με τις κατά τόπους Υπηρεσίες Αιμοδοσίας όλης της χώρας προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις διάσπαρτες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από διάφορους φορείς σε πολλές γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας μας και την ίδρυση Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Το Εθελοντικό Κίνημα στην χώρα μας πρέπει να μεγαλώσει. Στόχος της Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ε.Ν.Ε.Α.) σε συνεργασία με την Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της Π.Ο.Σ.Ε.Α. είναι η δημιουργία συνειδητοποιημένων Εθελοντών Αιμοδοτών από νεαρή ηλικία. Προς αυτήν την κατεύθυνση αιτούμαστε την έγκριση και άδεια για ενημέρωση και δράσεις στην Α’ βαθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και στην βοήθεια ανεύρεσης πόρων για την Πανελλήνια εκπαίδευση των νέων και την μετακίνηση εκπροσώπων για δράσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Η συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για καμπάνιες ενημέρωσης και πραγματοποίηση δράσεων.

Με την καθοριστική συμβολή των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας να μεταστρέψουμε τους περιστασιακούς αιμοδότες αναπλήρωσης σε τακτικούς Εθελοντές Αιμοδότες.

Αγωνιζόμαστε για την μεταστροφή των αιμοδοτών αντικατάστασης σε Εθελοντές Αιμοδότες.

Απαιτούμε από την Πολιτεία τη θεσμοθέτηση πόρων για την εθελοντική αιμοδοσία και για τη βιωσιμότητά της, δηλαδή τη συνέχιση των λειτουργιών της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων Μελών της, καθώς και των σημαντικών θεσμών της.

Επίσης συνεχίζουν να μην αξιοποιούνται όλα τα παράγωγα του αίματος καθώς και τα παραγόμενα φάρμακα από το πλάσμα του αίματος. Θεωρούμε απαράδεκτο να συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες πλάσματος και στην συνέχεια να περιμένουν τη στιγμή της αχρήστευσής τους, λόγω αδιαφορίας ή ανεπάρκειας των υπευθύνων. Αυτή η κακοδιαχείριση έχει σαν αποτέλεσμα ένα κόστος πολλών εκατομμυρίων ευρώ που δαπανά το Ελληνικό Δημόσιο για την αγορά φαρμάκων από το ελεύθερο εμπόριο που στην αντίθετη περίπτωση  θα εξασφαλίζονταν δωρεάν.

Επίσης συνεχίζουμε να επιζητούμε ακόμα τη συνεργασία με Ν.Π.Δ.Δ., και τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Είναι απαραίτητο από σήμερα να ξεκινήσει διάλογος με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στους Οργανισμούς για την μη χρήση των Αιμοδοτικών Αδειών τις οποίες δικαιούνται. Θα πρέπει να προηγηθεί διάλογος και διαβούλευση ώστε να οδηγηθούμε στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Η Αμφικτιονία των Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών, είναι η Σύνοδος όλων των Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών, όπου εκτός από την επιμόρφωση των μελών μας, γίνεται ανταλλαγή απόψεων, συντονισμός του έργου τους και σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων. Η Αμφικτιονία φιλοξενείται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας και τα αποτελέσματα των εργασιών της δημοσιεύονται και σηματοδοτούν το μέλλον της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών είναι η σημαντικότερη εκδήλωση που πραγματοποιούν οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών και άλλους Φορείς. Είναι αυτή που τους δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουν την δουλειά τους, να κινητοποιήσουν όλους τους φορείς στην περιοχή τους, να δράσουν μαζί τους, να παρέμβουν σε όλα τα επίπεδα.

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτούς τους θεσμούς.

Θεωρούμε ότι η συνέχισή τους είναι απαραίτητη διότι εξασφαλίζουν την συμμετοχή πολλών νέων και ιδιαιτέρως μαθητών της πατρίδας μας οι οποίοι είναι αυτοί που θα στηρίξουν για πάρα πολλά χρόνια το θεσμό της Εθελοντικής Μη Αμειβόμενης Αιμοδοσίας.

Τέλος, είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση όλων αυτών των θεσμικών εκδηλώσεων από την Πολιτεία, γιατί τα μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία μας παρέχουν μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι για την Αυτάρκεια Αίματος στην Χώρα μας τα επόμενα χρόνια.

Λαμία, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Για την Οργανωτική Επιτροπή της 28ης Αμφικτιονίας
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Διβριωτών

Πάρης Φούντας

Κοινοποίηση
Scroll to Top