ΨΗΦΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι ιδιαίτερες καταστάσεις τις οποίες βιώνει η χώρα μας με ολόκληρο τον κόσμο αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό και την κοινωνική πολιτική.

Στη διάρκεια της πανδημίας, το Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και ο ΕΟΔΥ, καταγράφουν την συνεισφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) και των Συλλόγων-Μελών της στην κοινή προσπάθεια για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της χώρας σε αίμα. Η Π.Ο.Σ.Ε.Α είναι ο μεγαλύτερος φορέας στην χώρα απαρτιζόμενος από 62 συλλόγους με καταστατικό και με Αριθμό Εθνικού Μητρώου που προάγουν συστηματικά τους θεσμούς της εθελοντικής αιμοδοσίας αλλά και της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων και δωρεάς οργάνων.

Οι κατά τόπους Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών συνεχίζουν να συντηρούν τη φλόγα της ευαισθητοποίησης, της ενημέρωσης, της παρακίνησης ενός μεγάλου αριθμού τακτικών Αιμοδοτών και της καταγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών εξασφαλίζοντας τη συνειδητοποιημένη προσφορά σε περιόδους που μειώνεται η αιμοδοσία λόγω του Covid-19, αλλά δεν μειώνονται τα προγραμματισμένα και έκτακτα χειρουργεία, η αδιάλειπτη ανάγκη προσφοράς αίματος στους συνανθρώπους μας με θαλασσαιμία και η ανάγκη συνεχούς επικουρίας του έργου των Μονάδων Υγείας.

Ωστόσο, οι Σύλλογοι μάχονται σε αντίξοες συνθήκες, χωρίς οικονομική στήριξη από την Πολιτεία παρά τα πάγια αιτήματα προς αυτήν. Σημειώνονται τεράστιες δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία τους εφόσον η έλλειψη χρηματοδότησης δεν επιτρέπει τη διατήρηση της απαραίτητης γραμματειακής υποστήριξης για πολλούς εξ’ αυτών, την εξασφάλιση των ελάχιστων ανταποδοτικών προϊόντων που δίνονται στους αιμοδότες μετά την αιμοδοσία, την μηχανογράφηση και επικοινωνία με τα μέλη τους. Στην παρούσα φάση οι ανάγκες των Συλλόγων σε υγειονομικό υλικό καλύφθηκαν στοιχειωδώς από την προσφορά της Περιφέρειας Αττικής και σε δεύτερη φάση καλύφθηκαν με χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα. Την ίδια ώρα:

– Η Ελληνική Πολιτεία με τον Νόμο του 3402/05 αξιολόγησε – έκρινε και όρισε ως εκπρόσωπο του Κινήματος της Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην χώρα την Π.Ο.Σ.Ε.Α. και κατοχύρωσε την συμμετοχή εκπροσώπου της στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

– Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των κοινών πολιτικών στήριξης του Εθελοντικού Κινήματος, ενισχύουν συστηματικά τα οργανωμένα κινήματα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και αναφέρουμε χαρακτηριστικά χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Δανία κ.ά.

Η στήριξη των Συλλόγων της ΠΟΣΕΑ αποτελεί ύψιστη επένδυση με πολλαπλά ανταποδοτικά οφέλη, τόσο σε κοινωνικό, όσο και οικονομικό επίπεδο, καθώς οι ΣΕΑ α) είναι οι μοναδικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί συνεχούς ευαισθητοποίησης και οργάνωσης σταθερών αιμοδοτών, β) αποτελούν την εν δυνάμει ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, εφόσον περισσότεροι αιμοδότες σημαίνουν μείωση των μεγάλων εισαγωγών παραγώγων αίματος από το εξωτερικό.

Καλούμε την Ελληνική Βουλή να αναλάβει τις πρωτοβουλίες εκείνες, που θα οδηγήσουν στην θεσμοθέτηση πόρων σε ετήσια βάση για την Π.Ο.Σ.Ε.Α. και τους Συλλόγους-Μέλη της, ώστε η Ελλάδα να συμπλεύσει με Ευρωπαϊκά πρότυπα και να γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της έμπρακτη αρωγός του Πολιτισμού της Αλληλεγγύης και της Προσφοράς Ζωής.

Με εκτίμηση,

                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

                  Ο Πρόεδρος                                                    Η Γενική Γραμματέας

    Χρήστος Εμμ. Πρωτόπαπας                                    Ευαγγελία Ιωαν. Κλούρα

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Κοινοποίηση
Scroll to Top