ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ  14  ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΓΝΛΑΡΙΣΑΣ,  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΣΘΕΝΗ,  ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

ΤΟ ΔΣ Του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κοινοποίηση
Scroll to Top