ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ.,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.),  αποφάσισε να πραγματοποιήσει την Τακτική-Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α., το Σάββατο 21 Μαΐου 2016 και ώρα 09:30. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και την  Κυριακή 22 Μαΐου 2016, στην αίθουσα Τελετών του Υπουργείου Υγείας, Αριστοτέλους 17-19, στην Αθήνα.

Επειδή παρατηρούμε, ότι πάντοτε στην πρώτη σύγκληση δεν έχουμε την απαιτούμενη συμμετοχή, βάσει του Άρθρου 9/παρ. 1, υποπαράγραφος β, προτείνουμε ως οριστική ημερομηνία την 28η  Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με την εξής θεματολογία, όπως ορίζει το Άρθρο 10/παρ. 3.

1) Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ.

2) Oικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. της περιόδου από 01/05/2015 έως 30/04/2016 και έγκριση του Προϋπολογισμού της περιόδου, από 01/05/2016 έως 30/04/2017.

3) Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

4) Προτάσεις του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Άρθρο 22/παρ 1,2,3,4,.

α) Κανόνες λειτουργίας και οργάνωσης της Λαμπαδηδρομίας.
β) Κανόνες λειτουργίας και οργάνωσης της Αμφικτιονίας.
γ) Κανόνες διεξαγωγής της Λαχειοφόρου Αγοράς.
δ) Έγκριση των μελών της Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ε.Α. και των υποεπιτροπών από 01/05/2016-30/4/2017.
ε) Έγκριση δαπάνης για Νομική προστασία της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

5) Διαγραφή Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών που δεν τηρούν τις Καταστατικές τους υποχρεώσεις προς την Π.Ο.Σ.Ε.Α.

6) Προτάσεις μελών του Δ.Σ.

7) Προτάσεις αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης.

8) Ενημέρωση από την Διοικούσα Επιτροπή της Π.Ε.Ν.Ε.Α. για διάφορα θέματα.

9) Ενημέρωση για την Λογιστική και Φορολογική Παρακολούθηση των Συλλόγων- Μελών μας. Η ενημέρωση θα γίνει από τον λογιστή της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Παπαδογιάννη Φώτη.

10) Εκλογή Μελών Εφορευτικής Επιτροπής.

11) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Α.  και την ανάδειξη της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη τριετία.

Υπενθυμίζουμε πως κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα να στείλει αριθμό αντιπροσώπων που προσδιορίζεται από το Άρθρο 8 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την προσφορά Αίματος του Συλλόγου την τελευταία τριετία, που ορίζεται:

α) Μέχρι 1000 μονάδες αίματος εκλέγει δύο (2) αντιπροσώπους,
β) Από 1001 έως 2000 μονάδες εκλέγει τρεις (3) αντιπροσώπους και
γ) Από2001 μονάδες και άνω, εκλέγει τέσσερις (4) αντιπροσώπους.

Η προσφορά σε Αίμα αποδεικνύεται με βεβαίωση από το Νοσοκομείο που θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας Αιμοδοσίας, υπογραφή και σφραγίδα του Διευθυντή της Υπηρεσίας.

Για να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση κάθε Μέλος πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει και να υποβάλλει στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το επίσημο Πρακτικό ή απόσπασμα απόφασης για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών αντιπροσώπων από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου (Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής) ή απόφαση του Δ.Σ. αν έτσι ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου (στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του επικυρωμένου καταστατικού του Συλλόγου. Απαραίτητα πρέπει να φαίνεται η χρονική περίοδος της θητείας των αντιπροσώπων), όπως ορίζει το Άρθρο 8/παρ. 3.

Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων – Φορέων Μελών θα πρέπει να είναι Εθελοντές Αιμοδότες, είτε ενεργοί είτε ανενεργοί  για λόγους υγείας (μέχρι 65 ετών). Η ιδιότητα αυτή θα αποδεικνύεται είτε με την επίδειξη της κάρτας του Εθελοντή Αιμοδότη είτε με βεβαίωση από το νοσοκομείο που διενεργεί την αιμοληψία (Άρθρο 8, παρ. 6).

Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. μπορεί να γίνει δεκτή για τον Εθελοντή Αιμοδότη, εφόσον κατατεθεί βεβαίωση της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του οικείου Νοσοκομείου πως δεν μπορεί να προσφέρει πλέον αίμα για λόγους υγείας (Άρθρο 11/ παρ 2.)

Σας επισημαίνουμε πως η εφορευτική επιτροπή θα ελέγχει τα πιστοποιητικά του κάθε Συνέδρου για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του στην ψηφοφορία όπως ορίζει το καταστατικό της Π.Ο.Σ.Ε.Α. καθώς και τα πιστοποιητικά ISO και SA.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε αντιπρόσωπο είναι 15,00€ (το ποσό αυτό περιλαμβάνει παροχή folder με σημειωματάριο, 4 γαλλικοί καφέδες Σάββατο και Κυριακή, πρόχειρο φαγητό το Σάββατο το μεσημέρι (σάντουιτς) και βουτήματα). Για τους παρατηρητές το κόστος συμμετοχής θα είναι το ίδιο.

Επίσης σας ενημερώνουμε πως οι Σύνεδροι θα φροντίσουν μόνοι τους για την εξασφάλιση της διαμονής και σίτισής τους. Η Ομοσπονδία θα φροντίσει να διατίθενται δωρεάν ο καφές και τα παρελκυόμενα , κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων και ένα πρόχειρο γεύμα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι Αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή το πρωί.

Παρατηρήσεις: Πρέπει οπωσδήποτε μέχρι 10 Μαΐου 2016 να έχετε καταθέσει την συμμετοχή σας για το Συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και να έχετε αποστείλει στη γραμματεία της Π.Ο.Σ.Ε.Α. με fax ή email: τα αποδεικτικά πληρωμής του κόστους συμμετοχής που είναι 15,00 ευρώ για κάθε αντιπρόσωπο, τις όποιες οφειλόμενες συνδρομές σας, (του Συλλόγου σας), προς την Π.Ο.Σ.Ε.Α., την βεβαίωση προσφοράς αίματος μέχρι και το 2015 της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, καθώς και τις πιστοποιήσεις των Αντιπροσώπων-Συνέδρων.

Το ποσό Συμμετοχής του κάθε Αντιπροσώπου είναι υποχρεωτικό. Σας καλούμε να έχετε εμπιστοσύνη στις αποφάσεις μας και να στηρίξετε με την ενεργό συμμετοχή σας την Ομοσπονδία.

Πληρέστερη ενημέρωση θα έχετε τις προσεχείς ημέρες που θα ανακοινωθεί το Πρόγραμμα του Συνεδρίου στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας.

Καλή αντάμωση.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος                                                                         Η Γενική Γραμματέας

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας                                                 Δέσποινα Ιωαν. Ροδουσάκη

Κοινοποίηση
Scroll to Top