ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αξιότιμε Πρόεδρε / Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ.,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) σας προσκαλεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Υπουργείου Υγείας στην Αθήνα, Αριστοτέλους 17.

Επειδή παρατηρούμε ότι την πρώτη φορά δεν έχουμε την απαιτούμενη συμμετοχή βάση του άρθρου 9/παρ. 1, υπ. παρ. β, προτείνουμε ως οριστική ημερομηνία την 25η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, και οι εργασίες θα συνεχιστούν και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, από τις 09.00 έως τις 15.00, με την εξής θεματολογία, όπως ορίζει το άρθρο 10/παρ. 3,

α) Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. από 1/5/2016-30/4/2017.
β) Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. της περιόδου από 01/5/2016 – 30/04/2017 και Έγκριση του προϋπολογισμού περιόδου από 01/05/2017 έως 30/04/2018.
γ) Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Προτάσεις του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για έγκριση από την Γενική Συνέλευση άρθρο 22/παρ. 1, 2, 3 & 4.

1) Φορολογική – Λογιστική παρακολούθηση των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (η παρουσίαση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας που αφορά την σύννομη και απόλυτα διαφανή λειτουργία όλων των Συλλόγων Μελών μας, βάση των εκάστοτε φορολογικών νομοθετικών διατάξεων που θεσπίζονται) – Επικαιροποίηση.

2) Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του Ενιαίου Εθνικού Μητρώου Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 9001:2008 SA 8000:2008 Εθελοντών Αιμοδοτών, από την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας κα Χάρις Ματσούκα και τον Επιστημονικό Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας κ. Κωνσταντίνο Σταμούλη.

3)Έγκριση των Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την περίοδο από 06/10/2017 έως 10/11/2018.

4) Πρόταση του Δ.Σ. για διαγραφή Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία.

5) Προτάσεις Μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

6) Προτάσεις Αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης.

7) Έγκριση ποσού για Νομική κάλυψη μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. έναντι Δικαστικών Αρχών.

8) Ενημέρωση από την Διοικούσα Επιτροπή της Π.Ε.Ν.Ε.Α. για διάφορα θέματα.

9) Ενημέρωση σχετικά με την Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία – Απόφαση.

10) Ενημέρωση για την Λαχειοφόρο Αγορά – Απόφαση.

11) Αμφικτιονία των Συλλόγων και Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

12) Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 14 Ιουνίου 2018.

13) Έγκριση και υλοποίηση Εκπαιδευτικού υλικού για τα σχολεία σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).

Υπενθυμίζουμε πως κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα να στείλει αριθμό αντιπροσώπων για την Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. μέχρι την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 που προσδιορίζεται από το Άρθρο 8 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την προσφορά Αίματος του Συλλόγου την τελευταία τριετία, που ορίζεται:

α) Μέχρι 1000 μονάδες αίματος εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους,
β) Από 1001 έως 2000 μονάδες εκλέγει τρεις (3) τακτικούς και τρεις (3) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους και
γ) Από 2001 μονάδες και άνω, εκλέγει τέσσερις (4) τακτικούς και τέσσερις (4) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους.

Η προσφορά Αίματος αποδεικνύεται με βεβαίωση από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου που συνεργάζεστε και που θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, υπογραφή και σφραγίδα του Διευθυντή της Υπηρεσίας.

Για να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση κάθε Μέλος – Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει και να υποβάλλει στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το επίσημο Πρακτικό ή απόσπασμα απόφασης για την εκλογή των αντιπροσώπων μαζί με την βεβαίωση της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, όπως ορίζει το Άρθρο 8/παρ. 3.

Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων – Φορέων Μελών θα πρέπει να είναι Εθελοντές Αιμοδότες, είτε ενεργοί είτε ανενεργοί για λόγους υγείας (μέχρι 65 ετών). Η ιδιότητα αυτή θα αποδεικνύεται είτε με την επίδειξη της κάρτας του Εθελοντή Αιμοδότη είτε με βεβαίωση από το νοσοκομείο που διενεργεί την αιμοληψία (Άρθρο 8, παρ. 6).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Αξιότιμοι συνεργάτες και φίλοι,

Το Δ.Σ της ΠΟΣΕΑ οφείλει να σας ενημερώσει και να σας επισημάνει διάφορα θέματα που προκύπτουν από αρκετούς συλλόγους μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και δυσχεραίνουν τη λειτουργία της Ομοσπονδίας μας.

α) Αρκετά μέλη της Ομοσπονδίας δεν τηρούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (συνδρομές) προς την Ομοσπονδία μας και παρατηρείται παρ’ όλες τις οχλήσεις μας να μην φροντίζουν γι’ αυτές.

β) Ορισμένα μέλη της Ομοσπονδίας (ευτυχώς ελάχιστα) συνεχίζουν να μην έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση ή ακόμα και fax προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε.

Αξιότιμοι κυρίες & κύριοι,

η Γενική μας Συνέλευση δεν θα πρέπει πλέον να αποφασίζει με συναίσθημα για τις όποιες αποφάσεις μας, που και αυτό δεν είναι κακό, αλλά κυρίως εξετάζοντας τα πράγματα ψύχραιμα, διότι εάν δεν είμαστε όλοι συνεπής και δεν στηρίζουμε την Ομοσπονδία μας με κάθε τρόπο, θα πάψει να υπάρχει.

Δυστυχώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. διαπίστωσε τα εξής:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 9001:2008 SA 8000:2008.

Οι Σύλλογοι δεν αποστέλλουν τις Βεβαιώσεις προσφοράς αίματος για το προηγούμενο έτος, που έχουν υποχρέωση όπως ορίζει το καταστατικό και δεν έχει καμία σχέση, με το αν αντιπρόσωποι του κάθε Συλλόγου συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση ή όχι. Αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για να αποδεικνύουμε κάθε φορά που θέλουμε να στηρίξουμε κάθε Μέλος μας, για την ενεργό προσφορά του στην περιοχή του, σε Δημόσιους Οργανισμούς (Υπουργεία και Αρχές) προκειμένου να αποδείξουμε πως τα Μέλη μας είναι ενεργά για να υπερασπιστούμε τις δίκαιες λύσεις προς όφελός τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

1) Παρόλες τις οχλήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να είναι συνεπής όλοι οι Σύλλογοι ως προς τις ταμειακές και τις λοιπές υποχρεώσεις τους για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην λειτουργία της Ομοσπονδίας αναγκαστήκαμε, όπως σας έχουμε ήδη γνωστοποιήσει, να μειώσουμε τον χρόνο εργασίας της Γραμματέως κας Αλεβίζου, σε δύο ημέρες της εβδομάδας, Τρίτη και Πέμπτη, από 8.00π.μ. – 14.00μ.μ. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για κάθε αντιπρόσωπο που θα συμμετάσχει στην Γενική μας Συνέλευση συμμετοχή 10,00 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν καταβάλει την συμμετοχή τους μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, στους ακόλουθους λογαριασμούς:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΙΒΑΝ GR6701104360000043676855133 Δικαιούχος: Χρήστος Πρωτόπαπας
Alpha Bank IBAN GR33 0140 8960 8960 0200 2000 966Δικαιούχος: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα της Γενικής μας Συνέλευσης (καφέδες, σνακ κ.τ.λ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1) Ο κάθε Σύλλογος – Αντιπρόσωποι να εξασφαλίσουν τα της διαμονής τους οι ίδιοι για ευνόητους λόγους.

2) Τέλος παράκληση αλλά και υποχρέωση όλων των Συλλόγων και Φορέων Μελών της Ομοσπονδίας μας είναι η συμμετοχή ενός αντιπροσώπου από κάθε σύλλογο τουλάχιστον, να Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 9001:2008 SA 8000:2008 είναι από την Επιτροπή Νέων του κάθε Συλλόγου, ηλικίας 18 έως 30 ετών, για να συμμετάσχει και στην Εκλογοαπαλογιστική Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Ν.Ε.Α., η οποία αναβλήθηκε τον Μάιο του 2017, λόγω μη απαρτίας, δηλαδή στην αδιαφορία όλων μας προκειμένου να στηρίξουμε την εύρυθμη λειτουργία της Π.Ε.Ν.Ε.Α. που από το 2008 μέχρι και σήμερα επιτελεί σπουδαίο έργο και στηρίζει την προώθηση και προβολή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Είναι αδιανόητο να μην φροντίζουμε όλοι στην δημιουργία της νέας γενιάς που θα αντικαταστήσουν όλους εμάς, που επί σειρά ετών κρατάμε ψηλά την ιδέα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών Σώματος. Η Εκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευσης της Π.Ε.Ν.Ε.Α. θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα και τις ίδιες ημέρες, στον ίδιο χώρο σε παράπλευρη αίθουσα του Υπουργείου Υγείας, Αριστοτέλους 17.

Ενημέρωση σχετικά με την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των Νέων θα σας αποσταλεί από την Διοικούσα Επιτροπή της Π.Ε.Ν.Ε.Α.

Καλή αντάμωση,

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος                                         Η Γενική Γραμματέας
Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας               Δέσποινα Ιωαν. Ροδουσάκη

Κοινοποίηση
Scroll to Top