Συνάντηση της ΠΕΝΕΑ με την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς κατά την διάρκεια της 22ης Αμφικτιονίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

22η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΠΑΤΡΑ 11 – 10 – 2008

Ο διοργανωτής Σύλλογος της 22ης Αμφικτιονίας, Σ.Ε.Α. Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, με μεγάλη χαρά αποδέχτηκε το αίτημα της Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ε.Ν.Ε.Α.) για τη φιλοξενία της πρώτης Περιφερειακής Σύσκεψης που αφορούσε τους νέους εθελοντές αιμοδότες της Δυτ. Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Συμμετείχαν περίπου 40 νέοι από 20 Συλλόγους Εθελοντών αιμοδοτών.

Οι νέοι ενημερώθηκαν από τα μέλη της Εννεαμελούς Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την Π.Ε.Ν.Ε.Α., τους στόχους της, τον τρόπο λειτουργίας και τις έως τώρα ενέργειές της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην μαζική συμμετοχή νέων σε όλες τις διαδικασίες και τη δημιουργία σε κάθε σύλλογο επιτροπής νέων εθελοντών αιμοδοτών που θα δραστηριοποιείται τοπικά. Παράλληλα οι νέοι ανέφεραν και σχολίασαν την επαφή που έχουν με τους συλλόγους τους.

Ακολούθησαν συζητήσεις με θέματα που αφορούν την εθελοντική αιμοδοσία στο ιατρικό της κομμάτι, τη λειτουργία των φοιτητικών οργανώσεων, τη συνεργασία με τις υπηρεσίες της αιμοδοσίας.

Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η παρέμβαση της κ. Τσουκανά, εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.  Μας έκανε μία σύντομη παρουσίαση των προγραμμάτων της Γ. Γ. Νέας Γενιάς και ανέφερε πιθανούς τρόπους συμμετοχής μας σε κάποιο από αυτά. Ήδη η Εννεαμελής Διοικούσα Επιτροπή της Π.Ε.Ν.Ε.Α. εξετάζει τις προοπτικές ένταξης σε κάποιο από τα προγράμματα.

Οι νέοι αποκόμισαν ιδιαίτερα καλές εντυπώσεις από τη συνάντηση. Η παρέα της Π.Ε.Ν.Ε.Α. έγινε μεγαλύτερη. Ενημερώθηκαν για τους τρόπους που μπορούν να δραστηριοποιηθούν παραγωγικά μέσα στους Συλλόγους τους.

Η στήριξη των ενεργειών των νέων είναι αναγκαία. Οι καλές συνεργασίες με τη νεολαία προδιαγράφουν ένα καλύτερο μέλλον για την εθελοντική αιμοδοσία. Η συνάντηση που έγινε στην Πάτρα δεν ήταν παρά η πρώτη μιας σειράς συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας. Εξάλλου αυτή είναι μια υπόσχεση που δόθηκε στο ιδρυτικό συνέδριο. Καλούμε τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών να ενισχύσουν τις ενέργειές μας και να προσφερθούν να φιλοξενήσουν μία ανάλογη συνάντηση στην περιφέρειά τους. Μαζί αναζητούμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες προοπτικές για το αύριο της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Δρούγγος Μιχάλης

Πρόεδρος Π.Ε.Ν.Ε.Α

Κοινοποίηση
Scroll to Top