ΣΕΑ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ – ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από εκλογές που έγιναν στις 10/01/2016 αναδείχτηκε το εξής ΔΣ:

Πρόεδρος: Κουρτίδης Αναστάσιος

Γραμματέας: Ντεφίδου Βαρβάρα

Ταμίας: Κούπας Παναγιώτης

Μέλος: Αρχοντίδης Νικόλαος

Μέλος: Καλαϊτζίδης Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη: Κερασίδης Νικόλαος, Τσαμπάζης Κων/νος

Υπεύθυνοι οικισμών: Νίψας Καλαϊτζίδης Ιωάννης

Μαΐστρου: Τσαμπάζης Κων/νος

Δωρικού: Κερασίδης Νίκος

Αριστείνου: Κούπας Παναγιώτης

Εκ του ΔΣ

Κοινοποίηση
Scroll to Top