ΣΕΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Σταγόνα Ελπίδας 2 – 9 – 17 στην Πτολεμαΐδα από την Αγία Σκέπη ως την πλατεία με τα παιδιά που διακρίνονται στον αθλητισμό σε Ελλάδα Ευρώπη,  μεταφέρθηκε η φλόγα της αγάπης για να διαδώσει την ιδέα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Κοινοποίηση
Scroll to Top