ΣΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – «Η Μεσογειακή Αναιμία στην Ελλάδα» 8 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

«Η Μεσογειακή Αναιμία στην Ελλάδα»

8 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Γενικά:

Από το 1981 η πρόληψη στη χώρα μας, έχει σημειώσει μεγάλες προόδους, αλλά ακόμα και σήμερα γεννιούνται παιδιά με Μεσογειακή Αναιμία (θαλασσαιμία).

Η συχνότητα των φορέων της Μεσογειακής Αναιμίας (θαλασσαιμίας) είναι κατά μέσο όρο περίπου 8% που σημαίνει ότι ένας στους δώδεκα στο περιβάλλον μας θα πρέπει να είναι φορέας της νόσου.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτός ο ένας να είστε εσείς.

Πως κληρονομείται η θαλασσαιμία

Η θαλασσαιμία είναι νόσος κληρονομική και μεταβιβάζεται με ορισμένους συνδυασμούς από τους γονείς στα παιδιά.

Οι γονείς που μπορεί  να αποκτήσουν παιδιά με θαλασσαιμία ονομάζονται φορείς ή ετεροζυγώτες, της νόσου και δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα..

Αντίθετα η απόκτηση παιδιών μεταξύ ετερόζυγων ενέχει κινδύνους.

Πως μπορεί να προληφθεί η θαλασσαιμία

Η πρόληψη της νόσου είναι δυνατή και βασίζεται στην αναγνώριση των φορέων με ειδικό αιματολογικό έλεγχο ο οποίος διενεργείται εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό συνιστάται σε όλα τα ζευγάρια που σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδί, αιματολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιος από τους δύο υποψήφιους γονείς είναι φορέας.

Η συγκεκριμένη δε εξέταση, θεωρείται απόλυτα αναγκαία στα άτομα των οποίων οι οικογένειες έχουν ή είχαν πρόβλημα παιδιών με θαλασσαιμία ή με άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες όπως Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία κ.λπ..

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι φορείς της νόσου και πάλι η επιστήμη σήμερα δίνει τη δυνατότητα να αποφευχθεί η γέννηση παιδιών με αυτού του είδους τις αιμοσφαιρινοπάθειες με την προγεννητική εξέταση που γίνεται στον 3ο – 4ο μήνα της κύησης.

Η εξέταση αυτή του προγεννητικού ελέγχου δεν είναι απλή και απαιτείται προγραμματισμός από τη Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν σε μία από τις Μονάδες Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας του Υπουργείου Υγείας για την εξέταση η οποία ωστόσο γίνεται δωρεάν.

Κοντακίδης Αναστάσιος

Πρόεδρος

Η ζωή και η πορεία του ανθρώπου στο σύνολο της στηρίζεται σε δύο ισοδύναμες δυνάμεις ισορροπίας, στην Αντρική και Γυναικεία φύση.

Σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία η ομαλή συνύπαρξη είναι απαραίτητη χωρίς διακρίσεις και υπολογισμούς.

Σε κοινή προσφορά Εθελοντικής Αιμοδοσίας η αμοιβή είναι η ικανοποίηση όλων των Ανθρώπων.

Διανομή  Φυλλαδίων για ενημέρωση των πολιτών μπροστά στο Δημαρχείο

Κοινοποίηση
Scroll to Top