Προσφορές Αίματος

Εταιρείες και Οργανισμοί που ευαισθητοποιήθηκαν από την πρόσκληση της ΠΟΣΕΑ και ανταποκρίθηκαν προσφέροντας ασκούς αίματος

Εταιρείες και Οργανισμοί που ευαισθητοποιήθηκαν από την πρόσκληση της ΠΟΣΕΑ και ανταποκρίθηκαν προσφέροντας ασκούς αίματος (Προηγείται ανάρτηση με Ιδιώτες, Συλλόγους & Φορείς).

H εταιρεία ΦΥΡΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Ζωοτροφών Ποιότητας προσέφερε 100 ασκούς συλλογής αίματος.

Η εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. προσέφερε 200 ασκούς συλλογής αίματος.

posea-logo

Ενημερωτικό Δελτίο

Δίκτυα

Scroll to Top