Π.ΟΜ.ΑμεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν. – «11 Μαρτίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«11 Μαρτίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού»

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού με το σύνθημα: «Ζώντας Καλά με τη Νεφρική Νόσο» θέτει ως στόχο την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την αποτελεσματική διαχείριση των συμπτωμάτων και την υποστήριξη των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο.

Ειδικά κατά τη διάρκεια μίας πανδημίας που δοκιμάζει τις αντοχές του δημόσιου συστήματος υγείας η Πολιτεία οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της υγείας των ατόμων με νεφρική νόσο, είτε υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση είτε είναι μεταμοσχευμένα. Οι ελλείψεις σε ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό που εντοπίζονται στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα πρέπει να καλυφθούν άμεσα καθώς αποτελεί ζωτικής σημασίας για τον ασθενή η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας συνεχούς προβολής της ιδέας της δωρεάς οργάνων και ιστών για μεταμόσχευση που θα μεταδίδεται στα μέσα επικοινωνίας, θα παρουσιάζεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, με αρχή τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι Παγκόσμιες Ημέρες δεν έχουν καθιερωθεί για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ενημέρωσης για τόσα σοβαρά ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με την υγεία των πολιτών. Χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Π.ΟΜ.ΑμεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν.- «11 Μαρτίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού»
Π.ΟΜ.ΑμεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν.- «11 Μαρτίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού»
Κοινοποίηση
Scroll to Top