ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

                                                   14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη γιορτάζεται στις 14 Ιουνίου κάθε έτους. Στόχος είναι να αυξηθεί η παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για ασφαλές αίμα και προϊόντων αίματος για μετάγγιση και για τη ζωτικής σημασίας συμβολή των εθελοντών, μη αμειβόμενων αιμοδοτών στο εθνικό σύστημα υγείας. Η ημέρα δίνει επίσης την ευκαιρία να απευθύνουμε κάλεσμα σε κυβερνήσεις και εθνικές υγειονομικές αρχές για την εξασφάλιση επαρκών πόρων και την εφαρμογή συστημάτων και υποδομών για την αύξηση της συλλογής αίματος από εθελοντές, μη αμειβόμενους αιμοδότες. 

Το ασφαλές αίμα και τα προϊόντα αίματος καθώς και η μετάγγισή τους αποτελούν κρίσιμη πτυχή της φροντίδας και της δημόσιας υγείας. Σώζουν εκατομμύρια ζωές και βελτιώνουν την υγεία και την ποιότητα ζωής πολλών ασθενών καθημερινά. Οι ανάγκες για αίμα είναι τεράστιες και η εξασφάλιση αίματος για όλους όσους το έχουν ανάγκη καθίσταται δύσκολη και ανεπαρκής. Οι ελλείψεις αίματος είναι ιδιαίτερα αυξημένες στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Για να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι χρειάζονται ασφαλές αίμα έχουν πρόσβαση σε αυτό, όλες οι χώρες χρειάζονται εθελοντές, μη αμειβόμενους αιμοδότες που να προσφέρουν το αίμα τους τακτικά. Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης του COVID-19, παρά τον περιορισμό κυκλοφορίας και άλλες προκλήσεις, οι αιμοδότες σε πολλές χώρες συνέχισαν να δωρίζουν αίμα και πλάσμα σε ασθενείς που χρειάζονται μετάγγιση. Αυτή η εξαιρετική προσπάθεια σε μια άνευ προηγουμένου κρίση αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των καλά οργανωμένων, αφοσιωμένων εθελοντών αιμοδοτών, μη αμειβόμενων στην εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς αίματος σε κανονικές και επείγουσες συνθήκες. 

Η φετινή καμπάνια

Για το 2022, το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη είναι «Η προσφορά αίματος είναι μία πράξη αλληλεγγύης» (Blood donation is an act of solidarity). «Με τη συμμετοχή σου σώσε ζωές» (Join the effort and save lives). Το μήνυμα τονίζει το σημαντικό ρόλο της εθελοντικής προσφοράς αίματος στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συμμετοχής. Αξίες ζωής απαραίτητες όχι μόνο για την επάρκεια και την ασφάλεια του αίματος αλλά κυρίως για την καλλιέργεια και την εδραίωση μιας κοινωνίας, όπου μικρές και καθημερινές πράξεις φροντίδας για τον συνάνθρωπο μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να μετατραπούν σε σπουδαίες πράξεις υψηλής κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιάς.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα Εθελοντικής Αιμοδοσίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των μεταγγίσεων σε καιρό ειρήνης αλλά και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών, όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση ή όταν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. Ένα ισχυρό πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον με έντονα τα στοιχεία της προσφοράς και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο είναι ικανό να ενισχύσει την ανάπτυξη και την εξέλιξη του συστήματος της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της φετινής καμπάνιας είναι: 

·         Να ευχαριστήσει τους αιμοδότες σε όλο τον κόσμο και να δημιουργήσει μία ευρύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη τακτικής και μη αμειβόμενης αιμοδοσίας.

·         Να τονίσει την ανάγκη για συνεχή προσφορά αίματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την επίτευξη αποθεματικών αίματος για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν καθημερινά.

·         Να αναγνωρίσει και να προάγει τις αξίες της εθελοντικής μη αμειβόμενης αιμοδοσίας για την ενίσχυση της κοινοτικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής·

·         Να αφυπνίσει τις κυβερνήσεις για την επένδυση, την οικοδόμηση και την αναβάθμιση των συστημάτων αιμοδοσίας που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εθελοντών μη αμειβόμενων αιμοδοτών.

Το Μεξικό φιλοξενεί τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2022

μέσω του Εθνικού του Κέντρου Αιμοδοσίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πόλη του Μεξικού, στις 14 Ιουνίου 2022. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Κοινοποίηση
Scroll to Top