ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

Την 4η Φεβρουαρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 7:30 μ.μ. ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός

Σύλλογος Κουτσελίου θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στην αίθουσα των συνελεύσεων

του κοινοτικού καταστήματος στο Τ.Δ. Κουτσελίου της Δ.Ε. Παμβώτιδας του Δήμου Ιωαννιτών.

Η πίτα είναι αφιερωμένη στον εθελοντή αιμοδότη. Θα γίνει απονομή επαίνων στους απόμαχους και σ’ αυτούς

που έχουν γεννηθεί μέχρι το 1955.

Ο Πρόεδρος

Ξενοφών Δρόσος

Κοινοποίηση
Scroll to Top