Η 32η Αμφικτιονία ήταν αφιερωμένη στην Όλγα Μαραντίδου

«Φεύγουν ποτέ οι άνθρωποι; Λέγεται πως φεύγουν μόνο όταν χαθεί η μνήμη τους.»

Η ΟΛΓΑ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να προσφέρει αμέτρητες ώρες από την προσωπική της  ζωή για το καλό της ανθρωπότητας.

Ως μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α. αλλά και ως Αντιπρόεδρος και Επιστημονική Διευθύντρια του ΕΚΕΑ συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία και υλοποίηση Ημερίδων, σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, ξεκινώντας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αρχές του 2009 και μέχρι το 2010.

Κύριος κοινός μας στόχος ήταν η εκπαίδευση των στελεχών των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών όλης της χώρας, η βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων αλλά και η προσέλκυση νέων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Καταγράφαμε προβληματισμούς, ελλείψεις και δίναμε έμφαση στην ασφάλεια των Αιμοδοτών και στις διαδικασίες και στην επικοινωνία κατά την προσέλκυση. Ακολουθούσε αξιολόγηση και αξιοποίηση της εμπειρίας.

Συμμετείχε πάντοτε σε κάθε δραστηριότητα της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και μέχρι πριν δύο χρόνια αποτελούσε για εμάς έναν σημαντικό συνεργάτη και σύμβουλο σε θέματα που είχαν να κάνουν με τους προβληματισμούς των Εθελοντών Αιμοδοτών.

Συνεργάστηκε μαζί μας επίσης στη διαμόρφωση σημαντικών εντύπων που εξέδιδε η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία πάντα με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και τις Υπηρεσίες Αιμοδοσιών της χώρας. Συμμετείχε επίσης στην δημιουργική ομάδα σύνταξης του Εκπαιδευτικού Υλικού της Π.Ο.Σ.Ε.Α., για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο αφορά μαθητές και εκπαιδευτικούς.

«Τελικά δε φεύγουν οι άνθρωποι. Φυλαχτά γίνονται και τους κουβαλάς μαζί σου»

 

Κοινοποίηση
Scroll to Top