ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΤΡΙΒΟΛΟΥ”

Περιοχή

ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Διεύθυνση

Σιμοπούλου 8, Τ.Κ. 33100

Τηλέφωνο

Τηλ. (+30) 2104123188

Πληροφορίες

Ιστότοπος:
Email:  thdrivas@otenet.gr, fanis_tsakalos@hotmail.com

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΌΕΔΡΟΣ:                    ΦΟΥΣΈΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ:             ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ:  ΔΡΊΒΑΣ ΘΕΟΔΌΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ:  ΤΣΆΚΑΛΟΣ ΘΕΟΦΆΝΗΣ

ΤΑΜΊΑΣ:                         ΦΟΥΣΈΚΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ

ΜΈΛΟΣ:                          ΔΡΊΒΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ

Κοινοποίηση
Scroll to Top