Ευχαριστήρια επιστολή

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Χίου ευχαριστεί την κ. Μαργαρίτη Μαριγούλα και τον κ. Πολυκρέτη Ελευθέριο, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε τρεις σχολικές μονάδες της Π.Ε Χίου στις 26 και 27 Μαρτίου. Οι εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία, όπως διαπιστώθηκε από την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και ευελπιστούμε σε νέα συνεργασία για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με τις θεματικές.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν:

Υλοποίηση εκπαιδευτικών Δράσεων στις 26-27 Μαρτίου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

Πέμπτη 26 Μαρτίου
3ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Τάξη ΣΤ΄
Αριθμός μαθητών: 23
Διάρκεια προγράμματος: 10-12 π.μ
Τίτλος Εκπαιδευτικής Δράσης «Οι μικροί ερευνητές του εγκεφάλου»
Υλοποίηση: κα Μαριγούλα Μαργαρίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, μέλος της European Dana Alliance for the Brain
10-11 π.μ Παρουσίαση Power point σχετική με τη βασική δομή και λειτουργία του εγκεφάλου και συζήτηση
11-12 Δημιουργικές κατασκευές σχετικές με το θέμα

Παρασκευή 27 Μαρτίου
3ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Τάξη ΣΤ΄
Αριθμός μαθητών: 23
Διάρκεια προγράμματος: 10-11 π.μ
Τίτλος Εκπαιδευτικής Δράσης “Αιμοδοσία»
Υλοποίηση: κ. Πολυκρέτης Ελευθέριος, μέλος της Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ε.Α για την Παιδεία
10-11 π.μ Παρουσίαση Power point σχετική με την αιμοδοσία και συζήτηση

Υλοποίηση εκπαιδευτικών Δράσεων στις 26-27 Μαρτίου στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

Πέμπτη 26 Μαρτίου
8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Τάξη: Ε΄και ΣΤ΄
Αριθμός μαθητών: 29
Διάρκεια προγράμματος: 10-11 π.μ
Τίτλος Εκπαιδευτικής Δράσης “Αιμοδοσία»
Υλοποίηση: κ. Πολυκρέτης Ελευθέριος, μέλος της Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ε.Α για την Παιδεία
10-11 π.μ Παρουσίαση Power point σχετική με την αιμοδοσία και συζήτηση.

Παρασκευή 27 Μαρτίου
8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Τάξη: Ε΄και ΣΤ΄
Αριθμός μαθητών: 29
Διάρκεια προγράμματος: 10-12 π.μ
Τίτλος Εκπαιδευτικής Δράσης «Οι μικροί ερευνητές του εγκεφάλου»
Υλοποίηση: κα Μαριγούλα Μαργαρίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, μέλος της European Dana Alliance for the Brain
10-11 π.μ Παρουσίαση Power point σχετική με τη βασική δομή και λειτουργία του εγκεφάλου και συζήτηση
11-12 Δημιουργικές κατασκευές σχετικές με το θέμα

Υλοποίηση εκπαιδευτικών Δράσεων στις 27 Μαρτίου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Τάξη: ΣΤ΄
Αριθμός μαθητών: 30
Διάρκεια προγράμματος: 12.00-13.00 μ.μ
Τίτλος Εκπαιδευτικής Δράσης “Αιμοδοσία»
Υλοποίηση: κ. Πολυκρέτης Ελευθέριος, μέλος της Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ε.Α για την Παιδεία
10-11 π.μ Παρουσίαση Power point σχετική με την αιμοδοσία και συζήτηση

Με εκτίμηση

Κοινοποίηση
Scroll to Top