ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δελτίο Τύπου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δελτίο Τύπου
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Τακτική Γενική Συνέλευση μελών του συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης .

Με κύριο θέμα, τον απολογισμό της απερχόμενης τριετίας και την παράδοση επαίνων σε μέλη που έχουν προσφέρει πάνω από 50 μονάδες αίματος και αιμοπεταλίων, εκλέχτηκε νέο διοικητικό για την επόμενη τριετία.
Η προσέλευση μελών, πολιτών αλλά και φορέων επιβεβαίωσαν με την παρουσία τους την αναγκαιότητα τόσο της ύπαρξης αλλά και της συνέχισης του κοινωνικού έργου του συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών.
Με την εκλογή μελών για σύσταση νέου διοικητικού συμβουλίου έκλεισε η εκδήλωση με τις ευχαριστίες σε όλους
όσους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της σημαντικής εκδήλωσης, με την υποχρέωση να έχει το νέο διοικητικό
συμβούλιο μια νέα παραγωγική πορεία προς όφελος της κοινωνίας και κυρίως των χρονίως πασχόντων
συνανθρώπων μας .
Στόχος μας, η αυτάρκεια της χώρας από Εθελοντικά προσφερόμενο Αίμα.
Στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλαν τόσο, ο διευθυντής του Κέντρου Αίματος Αλεξανδρούπολης όσο και η αναφορά από τον ομότιμο καθηγητή καρδιοχειρουργικής Γιώργο Μπουγιούκα, στο σημαντικό έργο του Συλλόγου και στην ανεκτίμητη προσφορά των Εθελοντών Αιμοδοτών.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πρόεδρο του ξενοδοχείου «Θράκη Παλλάς» αλλά και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και επέδωσαν τους επαίνους.
με αλφαβητική σειρά « Ακρίτας ξυλεία»
« , »Εγνατία ΑΕ Σπορελαιουργείο Σπορέλαια
« Πρίσμα Ηλεκτρονικά»
« Σαλγκάμης Αρτοποιία»
« Υφαντής Αλλαντικά» .

Κοινοποίηση
Scroll to Top