Δελτίο Τύπου ΠΕΝΕΑ για Περιφερειακές Συναντήσεις

Αθήνα 11/12/2008
Αρ. Πρωτ.: 13

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Μάρτιο του 2008 διοργανώθηκε στην πόλη της Ξάνθης το Ιδρυτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών. Μία μεγάλη παρέα νέων μέλη Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών όλης της Ελλάδας αντάλλαξαν τις σκέψεις τους, κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους, ψήφισαν τους κανόνες λειτουργίας μίας επιτροπής που θα ήταν η φωνή τους πανελλήνια και εξέλεξαν την πρώτη Εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή της Π.Ε.Ν.Ε.Α.

Πρώτη δουλειά της νεοεκλεγείσας Διοικούσας Επιτροπής της Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών θα ήταν η οργάνωση και η δικτύωση των Νέων πανελλήνια και στους κατά τόπους Συλλόγους. Ένα δίκτυο γνωριμίας στην επικράτεια θα μπορούσε μόνο να δημιουργήσει την συνεργασία, με ανταλλαγή απόψεων και κατάθεση προτάσεων, μεταξύ των Νέων. Θεωρήσαμε επίσης σημαντικό από την ίδρυσή μας να πραγματοποιήσουμε περιφερειακές συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια έως το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών το οποίο θα γίνει στην Κάρπαθο από 12 έως 15 Μαρτίου 2009.

Με τη βοήθεια και στήριξη Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών οι περιφερειακές συναντήσεις νέων εθελοντών αιμοδοτών είναι γεγονός. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής προγραμματίστηκαν ως παρακάτω.

14/12/2008 Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας στην πόλη της Κοζάνης

04/01/2009 Περιφέρεια Θεσσαλίας στην πόλη της Λάρισας

10/01/2009 Περιφέρεια Ηπείρου και Κέρκυρα στην πόλη των Ιωαννίνων

17/01/2009 Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

25/01/2009 Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης

08/02/2009 Περιφέρεια Ανατ. Στερεάς & Αττική στην πόλη της Αθήνας

12-15/03/2009 Περιφερειακή Συνάντηση Δωδεκανήσου – Κρήτης παράλληλα με τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ε.Ν.Ε.Α. στην Κάρπαθο

Για περαιτέρω λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο penea.gr@gmail.com ή στα τηλέφωνα των κατά τόπους Συλλόγων όπως και στα τηλ. της Διοικούσας Επιτροπής.

Η μαζική συμμετοχή των νέων στις παραπάνω συναντήσεις κρίνεται αναγκαία για το καλό της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και την οργάνωση της Π.Ε.Ν.Ε.Α.

Για την Εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας

Δρούγγος Μιχαήλ                         Ταντσίδης Δημήτρης
6942422683                                  6947153008

Κοινοποίηση
Scroll to Top