ΣΕΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ “ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ” – ΠΡΟΣΚΛΗΣH Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Aναρτήθηκε στις 7.3.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣH

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Αργολίδας «ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» που εδρεύει στην Νέα Κίο , Χρ. Δελλή 1 , ΤΚ 21053, ΑΦΜ , ΔΟΥ Άργους, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. __/20__ Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπλίου  και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό _______στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Ναυπλίου την __/__/20__.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται τα μέχρι 31/12/2016 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 13η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00’, στα γραφεία του συλλόγου , Χρ. Δελλή 1 (πρώην δημαρχείο Νέας Κίου), ΤΚ 21053, Νέα Κίο, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Διοικητικός  απολογισμός

2. Οικονομικός απολογισμός

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Πρόγραμμα δράσης 2017

5. Ψήφιση των ανωτέρων θεμάτων.

Για το Δ.Σ

ο πρόεδρος

Δημήτριος Σελλής

Κοινοποίηση
Scroll to Top