ΣΕΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ”ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ” – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος Αργολίδας» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου καλούνται τα μέλη αυτού στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 16η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στα γραφεία του Συλλόγου που βρίσκονται στους Μύλους Δήμου Άργους-Μυκηνών Αργολίδας (πρώην Δημοτικό Σχολείο Μύλων) προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και συνοπτική παρουσίαση του έργου και των δράσεων της προηγούμενης χρονιάς
  2. Απολογισμός ταμειακής διαχείρισης της προηγούμενης χρονιάς
  3. Προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 23η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Σελλής                                 Βασιλική Παγούνη

ΣΕΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ''ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ'' - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΕΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ”ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ” – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κοινοποίηση
Scroll to Top