ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ ‘’ Η ΕΛΠΙΔΑ’’

Περιοχή

ΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Διεύθυνση

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, Τ.Κ. 69200

Τηλέφωνο

Τηλ. (+30) 2534350017

Φαξ. (+30) 2534350017

Πληροφορίες

Ιστότοπος:
Email:  aimodiasmou@gmail.com

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΣΑΧΟΥΛΊΔΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ,

ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ  ΛΑΣ ΝΑΖΜΉ,

ΤΑΜΊΑΣ ΜΩΡΑΪ́ΤΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΚΙΟΣΣΈΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ ,

ΜΈΛΟΣ ΠΟΥΡΝΆΡΑΣ ΣΤΆΥΡΟΣ ,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌ ΜΈΛΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΌΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ

Κοινοποίηση
Scroll to Top