ΣΕΑ ΑΡΤΑΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Άρτας πραγματοποίησε έρευνα για την αιμοδοσία με τη χρήση της Φόρμας Google, η οποία απευθυνόταν σε κατοίκους του νομού Άρτας. Απάντησαν συνολικά 226 άτομα, εκ των οποίων το 23,9% ήταν ηλικίας 18-30, το 43,8% ηλικίας 31-40, το 23,9% ηλικίας 41-50 και το 8,4% ηλικίας 51-65 ετών. Από τους ερωτηθέντες, το 55,8% δεν ήταν αιμοδότες και στην ερώτηση «Για ποιο λόγο δεν δίνετε αίμα», απάντησαν:

Το 67,7% για λόγους υγείας (είτε προσωρινούς, όπως φάρμακα τη δεδομένη στιγμή, είτε μόνιμους, όπως χρόνιες παθήσεις)
Το 12,6% από φόβο για τη βελόνα, το αίμα
Το 18,3% από αμέλεια (έλλειψη χρόνου)
To 1,4% για λόγους που αφορούν το Νοσοκομείο (ωράριο λειτουργίας, αυστηρά κριτήρια επιλογής)

Στην ερώτηση που αφορούσε τους μη αιμοδότες «πόσο πιθανόν είναι να δώσετε αίμα στο μέλλον», το 37,3% απάντησε ότι σίγουρα θα δώσουν, το 28,2% ότι δεν θα δώσουν για λόγους υγείας, το 29,6%, δεν γνωρίζουν αν θα δώσουν και το 4,9% όχι και τόσο πιθανόν.

Το44,2% των ερωτηθέντων δήλωσαν αιμοδότες, με την πλειοψηφία (άνω του 70%) να δίνει αίμα τακτικά (κάθε χρόνο) και εθελοντικά (δηλ. για τον άγνωστο πάσχοντα και όχι μόνο για συγγενή). Το 9,9% δήλωσε ότι δίνει αίμα μόνο όταν του το ζητήσουν συγγενείς και φίλοι, ενώ το 12,6% δήλωσε ότι δίνει μεν εθελοντικά αλλά όχι τακτικά, όχι δηλ. κάθε χρόνο.

Στην ερώτηση «Ποιο ήταν το κίνητρο όταν δώσατε αίμα την πρώτη φορά», το 37,4% δήλωσε ότι αιμοδότησε για πρώτη φορά όταν χρειάστηκε κάποιος συγγενής/φίλος. Το 19,6% απάντησε ότι το οικογενειακό περιβάλλον έπαιξε καθοριστικό ρόλο, το 15% το φιλικό περιβάλλον, το 5,6% τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, κ.ά.), το 16% για αλτρουιστικούς λόγους (προσφορά στο συμπολίτη, εσωτερική ανάγκη για προσφορά).

Στην ερώτηση «Γνωρίζετε αν η Άρτα είναι αυτάρκης σε αίμα», το 38,1% απάντησε ότι δεν είναι αυτάρκης, το 60,2% απάντησε ότι δεν γνωρίζει και το 1,8% ότι είναι αυτάρκης.

Στην τελευταία ερώτηση «Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορούμε να αυξήσουμε τους αιμοδότες, ώστε να πετύχουμε την αυτάρκεια του νομού μας», οι απαντήσεις συνοψίζονται στα εξής:

– Εκπαίδευση (σχολεία, φροντιστήρια)

-Ενημέρωση (ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα, σε κεντρικά σημεία της πόλης με φυλλάδια)

– Διαφήμιση, προβολή

– Προσέγγιση της νεολαίας

– Περισσότερες εκδηλώσεις

– Εξοικείωση πολιτών με τη διαδικασία της αιμοληψίας

– Συνεχής λειτουργία του γραφείου του συλλόγου στο κέντρο της πόλης

– Πιο ελαστικά κριτήρια από το νοσοκομείο

– Συνεργασία με Δήμο, σχολεία, επιχειρήσεις, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς συλλόγους

– Πιο ευέλικτο ωράριο στην αιμοδοσία (αιμοδοσίες Κυριακή)

– Ενημερωτικά σεμινάρια

– Παρουσία του συλλόγου σε εκδηλώσεις άλλων φορέων

– Περισσότερα κίνητρα (δωρεάν εξετάσεις, παροχή μπόνους μέσω ειδικής κάρτας)

– Προβολή των αιμοδοτών αλλά και των ασθενών που μεταγγίζονται

– Καλύτερες συνθήκες αιμοδοσίας (καλύτερος χώρος)

– Συνεχής υπενθύμιση μέσω προβολής μηνυμάτων για την αιμοδοσία

– Εξωτερική κινητή μονάδα

Συμπεράσματα

Παρόλο που τα ποσοστά των ατόμων που δεν αιμοδοτούν για λόγους φοβίας και από αμέλεια (12,6% και 18,3% αντίστοιχα) δεν είναι υψηλά, ωστόσο το σύνολό τους (30,9%) είναι ένα ποσοστό που είναι υπολογίσιμο και καλούμαστε να βρούμε τρόπους να αποβάλλουν κάθε είδους φοβία για τη διαδικασία της αιμοδοσίας αλλά και να τους πείσουμε για τη σημαντικότητά της.

Από τα άτομα που δεν είναι αιμοδότες, το θετικό είναι ότι το 37,3% απάντησε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα προσπαθήσει. Ωστόσο, πρέπει να βρούμε τρόπους να πείσουμε το 29,6% που απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν θα αιμοδοτήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (60,2%) δεν γνωρίζουν αν η Άρτα είναι αυτάρκης σε αίμα. Είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας ότι οι ανάγκες σε αίμα των ανθρώπων που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Άρτας δεν καλύπτονται από αιμοδότες του νομού Άρτας αλλά φέρνουμε αίμα από άλλα νοσοκομεία. Χρειαζόμαστε ακόμη 1000 νέους αιμοδότες που να αιμοδοτούν μια φορά το χρόνο (ή 500 αιμοδότες που να αιμοδοτούν δύο φορές το χρόνο) ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες του νομού μας. Η εύρεση αυτών των αιμοδοτών δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά σίγουρα δεν είναι και ακατόρθωτη. Χρειάζεται η προσπάθεια όλων των φορέων.

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των αιμοδοτών από το Νοσοκομείο, αυτά καθορίζονται από τον «ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ» που εκδίδεται και επικαιροποιείται τακτικά από την Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες των Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών. Η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική με μοναδικό στόχο την ασφάλεια τόσο του δότη όσο και του λήπτη.

Τέλος, η πλειοψηφία δήλωσε ότι η αυτάρκεια μπορεί να επιτευχθεί μέσω των σχολείων, καθώς εκεί διαμορφώνονται οι αυριανοί αιμοδότες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών και πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή η δράση θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο για να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και να απευθυνθούμε σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, χρειάζεται η συμπαράσταση και η αρωγή περισσότερων εκπαιδευτικών, οι οποίοιμπορούν, μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που έχει ετοιμάσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια.

Ο Σύλλογος θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι συμμετείχαν στην έρευνα και δεσμεύεται να υλοποιήσει πολλές από τις δράσεις που προτάθηκαν, όπως π.χ. αιμοδοσία την Κυριακή, εξωτερική κινητή μονάδα, λειτουργία γραφείου, βελτίωση χώρου κ.τ.λ.

Ας κάνουμε την Άρτα πρώτη πόλη αυτάρκη σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα.

Κοινοποίηση
Scroll to Top