Τα Κέντρα

Α.Α.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)

Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

1

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 210-2410000

13671

2102410100

2102410119

2

ΓΡ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ

13671

2102410112

2102410119

3

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

13671

2102410150

2102410119

4

ΓΡ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

13671

2102410165

2102410109