Σύλλογοι

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΤΡΙΒΟΛΟΥ”

  • Περιοχή: ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
  • Διεύθυνση: Σιμοπούλου 8, Τ.Κ. 33100, ΑΜΦΙΣΣΑ Τηλ. 2104123188 E-mail: thdrivas@otenet.gr, fanis_tsakalos@hotmail.com
  • ..

 

Διοικητικό Συμβούλιο:

ΠΡΌΕΔΡΟΣ:                    ΦΟΥΣΈΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ                          
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ:             ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ    
ΓΕΝΙΚΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ:  ΔΡΊΒΑΣ ΘΕΟΔΌΣΙΟΣ                          
ΕΙΔΙΚΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ:  ΤΣΆΚΑΛΟΣ ΘΕΟΦΆΝΗΣ                        
ΤΑΜΊΑΣ:                         ΦΟΥΣΈΚΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ                            
ΜΈΛΟΣ:                          ΔΡΊΒΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ

Π