Νέα & Εκδηλώσεις

ΣΕΑ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -  Έγγραφο απαγόρευσης αιμοδοσίας του Ε.ΚΕ.Α.

  • Aναρτήθηκε στις 9.1.2018

ΘΕΜΑ : Έγγραφο απαγόρευσης αιμοδοσίας του Ε.ΚΕ.Α.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη :

α)  την ανακοίνωση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας κ. Βάιου Χ. Βαρελά για την απαγόρευση της αιμοδοσίας στην Καρδίτσα,

β)   το έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) με θέμα "Νέα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της ελονοσίας" (αρ. πρωτ. ΓΠ-12-7595/21-12-2017),

ανακοινώνει τα εξής :

1.  Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον Παλαμά και ότι οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να αιμοδοτούν κανονικά,

2.  Καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου να προσέρχονται στις προγραμματισμένες και έκτακτες αιμοδοσίες του Συλλόγου, ώστε να συγκεντρώνονται όσο το δυνατόν περισσότερες φιάλες αίματος, για την αντιμετώπιση αναγκών του Νοσοκομείου Καρδίτσας,

3.  Καλεί όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν έχουν αποκλειστεί, να δίνουν αίμα και να στηρίζουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου,

4.  Είναι καθήκον όλων των αιμοδοτών να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη αίματος, σε έκτακτα ή προγραμματισμένα περιστατικά.

                                       Για το Δ.Σ.

               -Ο-                                                        -Ο-

           Πρόεδρος                                           Γεν. Γραμματέας

      Αλέξανδρος Γκαζούνης                            Ευάγγελος Τρουβάς