Παρουσίαση Δράσεων

Τι είναι η Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο και λαμβάνουν μέρος σε αυτήν μόνο οι Σύλλογοι μέλη της ΠΟΣΕΑ.

Στη Γενική Συνέλευση οι Σύλλογοι έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους σχετικά με την αιμοδοσία, να συζητήσουν τα όποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζουν είτε γενικά είτε μεμονωμένα και να βρίσκουν λύσεις πάνω σε αυτά και βεβαίως να λαμβάνουν αποφάσεις τόσο σε σχέση με την οργάνωση της ίδιας της Ομοσπονδίας όσο και με τον τρόπο διάδοσης της Εθελοντικής Αιμοδοσίας