Παρουσίαση της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ

ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19

 

                                   

                                     

 

                                                  

 

                                                

 

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 

ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

 

 
 
 
 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 17ης ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ

           

                                                                  ΧΟΡΗΓΟΙ 17ης ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ